Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy


Tytuł projektu Łódź w sieci przewodnika
Wartość projektu 23535,33zł
Cele projektu Wsparcie na utrzymanie działalności, przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19
Planowane efekty Kontynuacja działalności i zachowanie liczby zatrudnionych pracowników